Kanotförening

Enstasport kanotförening samverkar med fritidsgårdar i Uppsala genom att erbjuda möjlighet till paddling och naturupplevelser antingen i Fyrisån eller andra vattendrag i närmiljön. 

Vi hjälper till att anordna korta paddelturer t.ex. från vår brygga i Ensta till Storvadbadet i Gamla Uppsala eller längre dagsturer t.ex. paddling till Ulvakvarn. 

Om ni vill kan vi äta lunch i Ulvakvarn för att sedan fortsätta ändå fram till kvarnfallet i centrala Uppsala. 

Den här sommaren anordnar vi  i samverkan även ett längre kajakläger för fritidsgårdar där vi kommer att paddla några dagar i skärgården.

Välkomna!